راینت - درباره راینت - شرکت راینت - طراحی سایت راینت

کلیه ی حساب های زیر به نام جناب آقای کاوه حیدرآبادی می باشد.

 

برای دریافت شماره حساب های راینت از طریق پیامک عدد ۳ را ۵۰۰۰۲۰۶۰۹۱۲ ارسال کنید.

شبا

IR۸۷۰۵۹۰۰۴۰۹۸۱۳۰۳۰۰۴۹۵۴۰۰۱

شماره کارت

۶۳۹۳۴۶۱۰۱۹۴۲۱۴۷۴

شماره حساب

۴۰۹-۸۱۳-۳۰۰۴۹۵۴-۱‬

بانک سینا

شبا

شماره کارت

۵۰۲۹۳۸۱۰۱۲۷۳۳۱۳۵

شماره حساب

بانک دی

شبا

شماره کارت

۶۱۰۴۳۳۷۹۴۲۳۵۹۵۲۰

شماره حساب

بانک ملت

شبا

شماره کارت

۶۰۳۷۶۹۱۷۷۰۵۵۷۰۵۶

شماره حساب

بانک صادرات

شبا

شماره کارت

۶۲۲۱۰۶۱۰۷۸۹۸۷۸۱۷

شماره حساب

بانک پارسیان