با سلام

همانطور که استحضار دارید افزایش غیر منطقی نرخ دلار و نابسامانی های بوجود آمده در پرداخت های خارجی، شرکتهائی که خدمات خود را وابسته به دلار می دانستند ناچارأ افزایش قیمت در تعرفه های خود دادند . طراحی سایت کیمیا نیز با توجه به تهیه مستقیم سرویسهای میزبانی خود در سرورهای خارجی از این قافله استثنا نبود و علیرغم میل باطنی مجبور به افزایش قیمت شد ولی بحمد ا… ظاهرأ این آشفتگی توسط دولت مردان بالاخره در حال خاتمه است لذا بدنبال این هستیم که تعرفهای افزایش یافته را تعدیل نمائیم ولی با توجه به عدم ثبات ترجیح دادیم ما هم تعرفه های نوسانی اعلام نمائیم . این بدین معنا است که تا اطلاع ثانوی کلیه سرویسهای میزبانی که جدیدأ تهیه می شوند شامل ۱۰% تخفیف خواهند بود .
پرواضح است درصد تخفیف کاملأ وابسته به قیمت دلار است و هر لحظه امکان دارد تغییر یابد !