همه خدمات طراحی سایت کیمیا از پشتیبانی برخوردار است.
چنانچه از هر یک از خدمات طراحی سایت کیمیا را استفاده می کنید و احیانأ دچار مشکلی شده اید یا در نحوه کاربرد آنها سؤالاتی دارید، لطفا مشاور خود را در جریان بگذارید.
در صورتی که پنل ارتباطی با مشاورتان را به هر دلیلی در دسترس ندارید می توانید با پشتبانی طراحی سایت کیمیا در داخلی ۱۰۲ در میان بگذارید و یا با فرم تماس با پشتیبانی طراحی سایت کیمیا دستوراتتان را ابلاغ نمائید .

شما همچنین می توانید درخواست خود را بصورت تیکت به همکاران واحد پشتیبانی طراحی سایت کیمیا اعلام نمائید و از همین طریق نیز پیگیر درخواست خود باشید .

خدمات

میزبانی لینوکس
میزبانی اشتراکی لینوکس
کنترل پنل میزبانی DirectAdmin – میزبانی اشتراکی
میزبانی ریسلری لینوکس
کنترل پنل میزبانی DirectAdmin – میزبانی ریسلری
میزبانی ویندوز
میزبانی اشتراکی ویندوز
کنترل پنل میزبانی Helm – میزبانی اشتراکی
ورود به کنترل پنل میزبانی
My Domains
کنترل پنل میزبانی سرویسهای ۲۰۱۲
کنترل پنل میزبانی سرویسهای ۲۰۰۳
کنترل پنل میزبانی سرویسهای ۲۰۰۸
میزبانی ریسلری ویندوز
کنترل پنل میزبانی Helm – میزبانی ریسلری