طراحی سایت در SharePoint

با توجه به گستردگی نرم افزارها و ابزار طراحی سایت، متخصصان وب سایت می توانند ابزارهای متفاوت را بدین منظور استفاده نمایند.در این مقاله در صدد می باشیم که طریقه طراحی وب سایت را به واسط SharePoint به نمایش بگذاریم.

هنگامی که شما طراحی سایت خود را با SharePoint انجام می دهید کمک می کند تا سایت خود را در سلسله مراتبی دریابید. سه مفهوم زیر در SharePoint حائز اهمیت می باشد.

Top-level Web site: Top-level Web site به صورت پیش فرض توسط وب سرور ایجاد می شود. به منظور باز نمودن Top-level Web site، آدرس سرور خود را درج نمایید.برای مثال http://My_server بدون اشاره به هیچ فایل و فولدر خاص.

Subsite : سایت کامل شده در زیر دایرکتوری از top-level Web site قرار می گیرد. هر Subsite می تواند مدیریت، احراز هویت و اجازه جدا داشته باشد و نیز Subsite جدا برای خود داشته باشد. هر Subsite یک سایت جداگانه درنظر گرفته می شود. به منظور باز نمودن Subsite ، شما می توانید آدرس سرور آن را درج نمایید. برای مثال http://My_server/My_site بدون اشاره به صفحه خاصی از وب سایت.

Site collection: مجموعه ای از وب سایت ها بر روی سرور می باشد که همه آنها مالک و تنظیمات مدیریت یکسانی را دارد.. هر Site collection یک top-level Web site را شامل می شود..

در گزینه وب سایت دو انتخاب وجود دارد. General و SharePoint Templates. . قالب در هر دو موجب طراحی سایت می شود که می تواند تابع های ASP.NET را پشتیبانی کند.. تمامی قالب ها در Windows SharePoint Services 3.0 قابلیت اجرا را دارند اما تنها قالب ها در گروه بندی SharePoint Templates می تواند وب سایت ها را با قابلیت collaborative SharePoint content تولید نماید، مانند Web Parts و SharePoint lists و اسناد کتابخانه.

قالب SharePoint بر مبنای تکنولوژی ASP.NET می باشد. بسیاری از وب سایت های قدیمی و استاتیک بر تکنولوژی ASP.NET سوار نیستند و بدین وسیله می توانند از قابلیت آن استفاده نمایند. و با افزودن قابلیت های جدید در کنار راحتی، بر جلب نظر کاربر و سئو سایت تاثیر مثبت بگذارند.