وب سایت رسمی ستاد توسعه فناوری انرژی های نو.

پیشرفت شگرف علم و فن در جهان امروز، آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده است و در مقابل، مایه بروز مشکلات تازه‌ای نیز برای انسان‌ها شده است که از آن جمله می‌توان به آلودگی محیط‌زیست، تغییرات گسترده آب و‌ هوایی در زمین و غیره اشاره کرد. می‌دانیم که نفت و مشتقات آن از سرمایه‌های ارزشمند ملی و حیاتی کشور محسوب شده و مصرف نادرست از آنها گاهی زیان‌های جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند . تحولات جهانی در زمینه توجه به حفظ محیط‌زیست و فناپذیر بودن منابع فسیلی، گرایش به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را سرعت بخشیده و روز به روز توجه بیشتری را به خود معطوف می‌کند. در این راستا معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری اقدام به تشکیل ستادی به نام ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نو نموده است تا کارهای پراکنده‌ای که در زمینه انرژی‌های نو در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم. ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نو، در تیر ماه ۱۳۸۷ با اهداف فعال کردن کلیه منابع موجود انسانی و مالی کشور، پرهیز از موازی کاری، شفاف سازی و ایجاد امکان نقد و ارزیابی فعالیت‌ها، تعیین ظرفیت‌های موجود در کشور و نهایتاً تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیقات به عنوان مهمترین حلقه زنجیر نوآوری در زمینه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر تأسیس شده است.