پشتیبانی Online مشتریان

از طریق این نرم افزار می توانید به صورت Online مشتریان خود را پشتیبانی نمایید. – live
√ دموی بخش کاربری

سطح دسترسی کاربران

توسط این نرم افزار سطح دسترسی کاربران را تنظیم می نمایید
√دموی بخش مدیریت

سیستم مناقصه و مزایده

توسط این نرم افزار در سایت می توانید سیستم مناقصه و مزایده راه اندازی نمایید
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

سیستم پشتیبانی مشتریان

توسط این نرم افزار می توانید مشتریان خود را پشتیبانی نمایید – ticket system
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

سیستم پشتیبانی مشتریان ۲

توسط این نرم افزار می توانید مشتریان خود را پشتیبانی نمایید – ticket system
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

سیستم پشتیبانی مشتریان ۳

توسط این نرم افزار می توانید مشتریان خود را پشتیبانی نمایید – ticket system
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

فرم ساز – html به فرم

توسط این نرم افزار می توانید فرم های خود را به صورت html ساخته و در سایت قرار دهید.
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

سیستم ارسال پیغام

توسط این نرم افزار کاربران سایت می توانند به یکدیگر پیغام بفرستند
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

فروشگاه ساده

فروشگاه با تنظیمات ساده
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

فروشگاه پیشرفته

فروشگاه با تنظیمات پیشرفته
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

گالری فلش

گالری مدیا به صورت فلش
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

طراح منوی کشویی

فرمت بندی منوی های کشویی
√دموی بخش مدیریت

سیستم مدیریت اطلاعات

توسط این نرم افزار می توانید اطلاعات بسیار زیاد را به صورت طبقه بندی شده مدیریت نمایید
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

نظر سنجی پیشرفته

توسط این نرم افزار می توانید یک سیستم نظر سنجی به صورت کامل را راه اندازی نمایید
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

خبرنامه

ارسال ایمیل برای گروهی از کاربران
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

فایل پشتیبان پیشرفته

گرفتن فایل پشتیبان از دیتابیس و FTP
√دموی بخش مدیریت

کتابخانه

ایجاد کتابخانه در سایت
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

وبلاگ

ایجاد وبلاگ توسط کاربران در سایت
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

مدیریت دانلود

ایجاد مرکز دانلود در سایت – کاربران نیز می توانند فایل های خود را ارسال نمایند
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

نقشه سایت پیشرفته

ایجاد نقشه سایت به صورت اتوماتیک با تنظیمات پیشرفته
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

سیستم مدیریت فیلدهای ثبت نام

ایجاد نقشه سایت به صورت اتوماتیک با تنظیمات پیشرفته
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

قرآن

کل قرآن به دو زبان عربی و فارسی به همراه جستجو
√دموی بخش کاربری

روزنامه الکترونیکی

نرم افزار راه اندازی روزنامه Online
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

آموزش اینترنتی – LMS

نرم افزار آموزش اینترنتی جهت مدارس و دانشگاه ها
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

نرم افزار ارسال مقالات

بخش ارسال مقالات دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

فروم

راه اندازی فروم در سایت
√دموی بخش کاربری
√دموی بخش مدیریت

چت
√دموی بخش کاربری

راه اندازی سیستم چت