با استفاده از ajax می توانید قابلیت های زیبا در طراحی سایت خود بیفزایید و سئو سایت خود را تقویت نمایید.

ممکن است شما در طراحی وب سایت خود در نظر دارید این امکان را برای کاربران وب سایت خود فراهم آورید که با تایپ یک حرف از کلمه در باکس خاص، خود کلمه را برای کاربر به نمایش بگذارید. برای مثال با تایپ حرف “ط” در باکس، کلمه طراحی سایت برای کاربر پیشنهاد شود. ما در اینجا به شرح انجام این فرایند می پردازیم.

function showHint(str)
{
if (str.length==0)
{
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=””;
return;
}
var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
xmlhttp.on-readystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=xmlhttp.responseText;
}
}
xmlhttp.open(“GET”,”gethint.asp?q=”+str,true);
xmlhttp.send();
}

اگر باکس خالی نباشد در اینصورت تابع showHint() اجرا خواهد شد. پس از اجرا تابع فای PHPاجرا خواهد شد. در زیر مثالی از فایل PHPنوشته شده را به نمایش گذاشته ایم.

 

به آسانی با قابلیت های کدهای AJAX می توانید علاوه بر سهولت کاربران وب سایت خود، موجب جلب نظر آنها شوید که این عمل ترافیک را به سمت سایت شما به دنبال خواهد داشت و به طبع آن تاثیر مثبت در سئو وب سایت خود را شاهد خواهید بود.