استفاد از تگ های html در php

برنامه نویسان مقتضی به نیاز از زبان های متفاوتی در طراحی وب سایت استفاده می نمایند. کدهای html به دلیل راحتی در طراحی سایت، فراوان مورد استفاده قرار می گیرد ولی حال سوالی که پیش می اید این است که چگونه می توان از کدهای html در صفحات php استفاده نمود! بدین منظور دو روش برای استفاده کدهای html در صفحات php وجود دارد.
شما می توانید کدهای php را به طریق در صفحات html جای گذاری نمایید.

HTML with PHP

My Example


Here is some more HTML

با این روش بدون انجام دادن عملیات خاص شما می توانید کدهای php را درون صفحات html سایت جای دهی نمایید. در حالت دیگر برای شما این امکان وجود دارد که کدهای html را درون صفحات php وب سایت خود جایدهی نمایید. با استفاده از PRINT و ECHOاین امکان برای شما فراهم می شود.

<!–?php Echo "”;
Echo “HTML with PHP”;
Echo “My Example“;
//your php code here
Print “Print works too!“; ?>

بکارگیری آسان از زبان های برنامه نویسی علاوه بر راحتی، موجب افزودن به زیبایی وب سایت شما خواهد شد که در نتیجه جلب نظر کاربر ترافیک بیشتری به سمت سایت شما هدایت می شود، و در نتیجه آن تاثیر مثبتی بر سئو سایت خود شاهد خواهید بود.