طراحی وب سایت حرفه ای

By |آبان ۲۳م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی وب سایت حرفه ای
 

در طراحی وب سایت حرفه ای جدید به مقوله ای به نام نوار کناری یا همان ساید بار خودمان، توجه زیادی ندارند که هیچ، بعضاً اصلاً آن را در طراحی سایت حرفه ای لحاظ نمی کنند. میخواهیم در این خصوص از منظر زیبایی شناختی و کاربردی بودن آن از نظر کاربر […]