۲۳۰۸, ۱۳۹۴

طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن۲

By |آبان ۲۳م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن۲
 

در طراحی سایت حرفه ای بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER، به دلیل نوع مجوز حقوقی وامکانات وسیع وکارایی قابل توجه،انتخاب مناسبی به شمار می رود.

 

ج_چرا باید در طراحی سایت حرفه ای ملاحظات امنیتی برای سایت در نظر گرفت؟
کاربران به هنگام ورود به  سایت اعتبار سنجی می شوند،سپس جهت دسترسی […]

۲۳۰۸, ۱۳۹۴

طراحی سایت حرفه ای و توسعه آن

By |آبان ۲۳م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی سایت حرفه ای و توسعه آن
متاسفانه مبحث طراحی سایت حرفه ای وبسایت و توسعه سایت با یکدیگر گره خورده است.

وقتی صحبت از ساخت متن و آزمایش قابل استفاده بودن سایت مطرح می شود، بوضوح به این مشکل برخورد خواهیم کرد.
آیا یک فرد می تواند به تنهایی همه این کارها را انجام دهد؟ افرادی هستند […]