طراحی وبسایت حرفه ای و نکات ریز طراحی۲

By |آبان ۲۳م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی وبسایت حرفه ای و نکات ریز طراحی۲
 

 

۳. روی هم اندازی لایه ها در طراحی وبسایت حرفه ای :

در طراحی وبسایت حرفه ای و طراحی پرتال لایه ها می توانند خیلی مفید باشند ولی نه هنگامی که از آنها برای پیامهای آزار دهنده استفاده می شود. سعی نکنید بزور خوانندگان تان را مجبور به خواندن […]