آشنایی با CSS

By |بهمن ۳۰م, ۱۳۹۳|مقالات|

پشتیبانی Online مشتریان
از طریق این نرم افزار می توانید به صورت Online مشتریان خود را پشتیبانی نمایید. – live
√ دموی بخش کاربری
سطح دسترسی کاربران
توسط این نرم افزار سطح دسترسی کاربران را تنظیم می نمایید
√دموی بخش مدیریت
سیستم مناقصه و مزایده
توسط این نرم افزار در سایت می توانید سیستم مناقصه و مزایده راه اندازی نمایید
√دموی بخش کاربری
√دموی […]