۲۳۰۸, ۱۳۹۴

طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن۴

By |آبان ۲۳م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن۴
 

پرتال ها (Portals):
در  طراحی سایت حرفه ای و طراحی پرتال، پرتال ها  سایت های دینامیک جامعی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال می کنند. به عبارت دیگر مجموع چند سایت دینامیک که برای رسیدن به هدف خاصی در کنار هم قرار گرفته اند را می […]

۲۳۰۸, ۱۳۹۴

طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن۳

By |آبان ۲۳م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن۳
طراحی سایت حرفه ای و آموزش آن
اما از طرفی ممکن نبودن ایجاد تغییرات توسط افراد عادی سبب می‌شود تا امکان بروز رسانی سایت توسط صاحبان و مدیران سایت نباشد.
سایت های استاتیک در طراحی سایت حرفه ای و طراحی پرتال برای شرکت ها، سازمان ها و افرادی مناسب است که حداکثر […]