طراحی سایت و پرتال۳

By |آبان ۲۱م, ۱۳۹۴|طراحی سایت|

طراحی سایت و طراحی پرتال۳
 

پرتال ها (Portals):
در  طراحی سایت و طراحی پرتال، پرتال ها  سایت های دینامیک کلی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال می کنند. بطور مثال مجموع چند سایت دینامیک که برای رسیدن به هدف خاصی پیش هم قرار گرفته اند را می توان یک پرتال نامید. به عنوان […]