طراحی وب سایت حرفه ای

 

در طراحی وب سایت حرفه ای جدید به مقوله ای به نام نوار کناری یا همان ساید بار خودمان، توجه زیادی ندارند که هیچ، بعضاً اصلاً آن را در طراحی سایت حرفه ای لحاظ نمی کنند. میخواهیم در این خصوص از منظر زیبایی شناختی و کاربردی بودن آن از نظر کاربر بیشتر بحث و تبادل نظر نماییم.

شاید برای کاربران و بینندگان طراحی وب سایت حرفه ای ها، مخصوصاً در ایران که چند گامی عقب تر از طراحی وب سایت حرفه ای دنیا و مبتنی بر علوم روزی مانند طراحی وب سایت حرفه ای واسط متناسب با تعامل انسان و کامپیوتر هستیم، ساید بار نقش بی چون و چرایی بازی نماید. جا انداختن یک طراحی وب سایت حرفه ای بدون نوار کناری شاید در نظر اول غیر ممکن به نظر برسد، اما بیاییم کمی بیشتر در خصوص این مورد بررسی کنیم و آن را به یک ابزار کاربردی در زمان مورد نیاز تبدیل نماییم و نه یک عادت همیشگی در طراحی وب سایت حرفه ای هایمان!

در نظر اول، اگر در طراحی وب سایت حرفه ای از نوار کناری استفاده ننماید، چیزی که به ذهن متواتر میشود این است که این وب سایت کارایی خود را از دست داده است! ولی من به شما قول میدهم که در بسیاری از موارد اینچنین نیست. شما میتوانید طراحی وب سایت حرفه ای انجام دهید بدون ساید بار در حالی که سایت شما همچنان کاملاً کاربردی و کاربر پسند می باشد و اطلاعات مورد نیاز یا تقاضای کاربر، در دسترس او می باشد. در حقیقت در این نوع طراحی وب سایت حرفه ای ، نوار کناری خلاقانه به جایی دیگر جایگزین می گردد که کارایی مناسب تری داشته باشد و یک گوشه همیشگی از سایت شما را در همه جا مشغول نکرده باشد.

 

طراحی وب سایت حرفه ای

طراحی وب سایت حرفه ای