طراحی وبسایت چیست ؟(۱)

در دنیای امروزی با گسترش امکانات دنیای مجازی کمتر شرکت یا حتی شخصی وجود دارد که یک وب سایت نداشته باشد.وب سایتها به گونه ای ویترین کسب و کار هستند و از این نقش مهمی در جذب مشتری و حتی مراحل بعد فروش و ارائه خدمات دارند. پس یقینا مهم است که طراحی وبسایت چگونه باشد؟برای طراحی وب سایت چه چیزهایی را در نظر بگیریم؟در این مقاله به صورت خلاصه به بررسی موضوعات اساسی در طراحی وبسایت می پردازیم.

اکثر مردم تصور نسبتا یکسانی از این عبارت در سر دارند اما در ذهن هر یک از آنها بخشی در طراحی وبسایت پررنگ تر است. مولفه های گوناگونی در طراحی وبسایت نقش دارند. مانند طراحی گرافیکی ظاهری وب سایت ، برنامه نویسی و یا غیره. برخی افراد نوع معماری وب سایت یا همان نوع طبقه بندی و دسترسی اطلاعات سایت را مهم میدانند و برخی دیگر راحتی استفاده از سایت را مهم میدانند. در واقع میتوان طراحی وب سایت را ترکیبی از علم کتابداری ، طراحی گرافیک ، برنامه نویسی ، شبکه ، طراحی واسط کاربری و بسیاری موارد متنوع دیگر دانست. در واقع طراحی وبسایت دارای دامنه ای وسیع و چند بعدی است.

پنج بخش اصلی در طراحی وبسایت وجود دارد:
محتوا :
در طراحی وبسایت این بخش شامل اطلاعات و نوع دسته بندی آنهاست. محتوای هر وب سایت توسط ساختار کلی مانند HTML گسترش پیدا میکند.

دید بصری :
در طراحی وبسایت این قسمت از وب سایت معمولا توسط HTML , CSS و یا حتی Flash و یا عناصر گرافیکی دیگر ایجاد و گسترش داده میشود. این جنبه یکی از بارزترین بخش های هر طراحی وبسایت است اما مهمترین بخش نیست.

طراحی وبسایت چیست؟(1)

طراحی وبسایت چیست؟(۱)