طراحی سایت و طراحی پرتال۲

طراحی سایت و طراحی پرتال

یکی از مزیت های طراحی سایت های دینامیک این است که محدودیتی برای ایجاد، تغییر یا حذف مطالب، تصاویر و صفحات و… وجود ندارد.
با توجه به اینکه دراین گونه سایت ها از زبان های برنامه نویسی پیشرفته استفاده می‌شود امکانات زیادی در آنها قابل ایجاد است به مانند ایجاد صفحات هوشمند، فرم ها وموتورهای جستجوی پیچیده.
سایت های دینامیک برای افراد، شرکت ها و سازمان هایی که بیش از دوبار در سال نیاز به تغییر درمحتوای سایت را دارند،مناسب است.
پرتال ها (Portals):
در  طراحی پرتال و طراحی سایت ، پرتال ها  سایت های دینامیک کلی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال می کنند. بطور مثال مجموع چند سایت دینامیک که برای رسیدن به هدف خاصی پیش هم قرار گرفته اند را می توان یک پرتال نامید. به عنوان مثال پرتال خبری شامل چند سایت است که هر یک امکان خاصی چون انتشار تصاویر،عضو گیری، انتشار اخبار، نظر سنجی و … را در اختیار مدیران آن قرار می دهد.در ضمن تمام ویژگی‌های یک سایت استاتیک می تواند در یک پرتال نیز صادق باشد.
در  طراحی پرتال و طراحی سایت معمولاً پرتال‌ها توسط سازمانها، شرکت ها وگروه ها خریداری می شوندو به دلیل نیاز به up date کردن بخشهای مختلف اداره ی آنها توسط یک فرد بسیار مشکل است .

طراحی سایت و طراحی پرتال2

طراحی سایت و طراحی پرتال۲

سایت استاتیک و نیمه دینامیک فلش (Static and Dynamic Flash Website):

طراحی پرتال و طراحی سایت های فلش دو نوع استاتیک و نیمه دینامیک هستند که بوسیله ی نرم‌افزارهای خاصی طراحی سایت می شوند. معمولا” از XML یا Action Script برای ایجاد قابلیت های تغییر یا هوشمندی در این سایت ها استفاده می کنند . در  کل برای طراحی سایت و طراحی پرتال سایت های فلش  استاتیک غیر قابل تغییرند وبه مانند سایت های ثابت توسط طراح ایجاد می شوند و برای تغییر آن باید از افرادی استفاده کرد که به صورت حرفه ای یا نیمه حرفه ای از دانش طراحی  فلش برخوردار باشند.