طراحی سایت وایجاد فرم با قابلیت Pop up

ایجاد فرم با قابلیت زیبا در طراحی سایت موجب جلب توجه کاربر و تاثیر در سئو سایت می شود.

ممکن است شما در طراحی سایت خود ملزم به درج فرمی برای گرفتن اطلاعاتی از کاربران باشید. این فرم ها می توانند با قابلیت ها و ایفکت های زیبا در طراحی وب سایت شما پیاده سازی شوند. فرض نمایید شما قصد دارید با کلید کاربر بر روی فیلد خاص اطلاعاتی را به صورت Pop up به نمایش بگذارید و موجب هدایت کاربر در درج اطلاعات شوید. اگر کاربر در صفحه سایت ما احساس سردرگمی کند دیگر تمایلی به رجوع دوباره نخواهد داشت که این روند تاثیر منفی در سئو سایت خواهد داشت. بدین منظور می توانید از زبان های html و css در صفحه طراحی سایت مورد نظر بهره گیرری نمایید. در اینجا نمونه ای از درج این کد در طراحی وب سایت را به نمایش می گذاریم. کد css زیر را در تگ head صفحه طراحی سایت خود درج نمایید.

و حال کد html زیر را در بخشی از صفحه وب سایت و در تگکه در صدد درج فرم هستید درج نمایید.

 

به آسانی با درج کدهای بالا فرم زیبایی را درصفحه طراحی سایت خود ایجاد نمایید و موجب جلب نظر کاربران شوید.