طراحی سایت برای مرورگرهای مختلف

اهمیت این قضیه که ساختار و قالب سایت ما در مرورگرهای مختلف به چه نحوی نمایش گذاشته می شود بر متخصصان وب پوشیده نیست. از پرکاربردترین مرورگرهای تحت ویندوزnternet Explorer (“IE”) 6 to 11، Firefox، Opera ، Chrome Safari را می توان نام برد. مشکل از اینجا نشئت می گیرد که اغلب مرورگرها به صورت سازگار با یکدیگر کار نمی کنند و این امر تغییرات ناخواسته را در طراحی وب سایت ما به عمل می آورد و به نوعی اثر منفی را در بهینه سازی سایت به دنبال خواهد داشت. در این مقاله می خواهیم به بررسی راه حلی برای این مسئله در طراحی وب بپردازیم.
Firefox and Seamonkey هردو از یک رندرینگ ماشین به نام Gecko استفاده می کنند. حال می بایست پروفایل متفاوتی بوسیله خط دستور زیر ایجاد نمایید.
“c:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox” -ProfileManager

اگر شما پروفایلی به نام “currentfirefox” را ایجاد کرده باشید پس می بایست خط دستور زیر را اجرا نمایید.
“C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe” -P currentfirefox
و بدین ترتیب شما بررسی سایت خود را در مرورگر Mozilla انجام رساندید.
Chrome و Opera از ماشین یکسانی استفاده می کنند پس با بررسی تنها یکی از این دو می توانید به چک نمودن آن بپردازیم.
Internet Explorer مرورگر مورد استفاده برای اغلب کاربران می باشد. ورژن های ۶ و ۷ IEبسیار متفاوت از نسخه های قبلی خود عمل می کنند ولی باید این نکته را در نظر بگیرید که در یک سیستم تنها می توانید یک نسخه از IE را نصب و به تست و بررسی وب سایت طراحی شده خود بپردازید.