امار بازدید سایت در طراحی سایت مورد توجه خاص قرار می گیرد و قدمی در جهت سئو سایت می باشد.
ترافیک سایت و آمار بازدید همواره مورد توجه صاحبان c قرار می گیرد. رعایت اصول زیبایی طراحی سایت، درج امکانات و قابلیت ها، تمامی مواردی می باشند که در حصول جذب ترافیک به سمت سایت در طراحی وب سایت طرح ریزی می شود. آمار بازدید بیشتر به معنای ترافیک بیشتر به سمت سایت شما می باشد که در واقع هدف بنیادی از سئو سایت می باشد. مقصود از بهینه سازی سایت افزایش رنکینگ وب سایت در موتورهای جستجوگر می باشد که موجب جذب ترافیک می شود. استفاده از زبان ها مختلف امکان بدست آوردن آماری از بازدیدکنندگان را برای در طراحی وب سایت فراهم می آورد. استفاده از ماژول نیز یکی از روش هایی است که می توان در طراحی سایت بدین منظور درج نماییم. در اینجا ما قصد داریم با استفاده از زبان جاوا این قابلیت را برای طراحی سایت شما فراهم نماییم.

// <![CDATA[

function GetCookie (name) {
var arg = name + "=";
var alen = arg.length;
var clen = document.cookie.length;
var i = 0;
while (i 2) ? argv[2] : null;
var path = (argc > 3) ? argv[3] : null;
var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null;
var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false;
document.cookie = name + “=” + escape (value) +
((expires == null) ? “” : (“; expires=” + expires.toGMTString())) +
((path == null) ? “” : (“; path=” + path)) +
((domain == null) ? “” : (“; domain=” + domain)) +
((secure == true) ? “; secure” : “”);
}
function DeleteCookie (name) {
var exp = new Date();
exp.setTime (exp.getTime() – 1);
var cval = GetCookie (name);
document.cookie = name + “=” + cval + “; expires=” + exp.toGMTString();
}
var expDays = 30;
var exp = new Date();
exp.setTime(exp.getTime() + (expDays*24*60*60*1000));
function amt(){
var count = GetCookie(‘count’)
if(count == null) {
SetCookie(‘count’,’1′)
return 1
}
else {
var newcount = parseInt(count) + 1;
DeleteCookie(‘count’)
SetCookie(‘count’,newcount,exp)
return count
}
}
function getCookieVal(offset) {
var endstr = document.cookie.indexOf (“;”, offset);
if (endstr == -1)
endstr = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
}
// ]]>
// <![CDATA[

document.write("You've been here ” + amt() + “ times.”)
// ]]>

به اسانی با درج کد بالا در تگصفحه طراحی سایت خود این قابلیت را ایجاد نمایید.