حق استفاده از عکس در وب سایت

ناشران، طراحان وب سایت و دیگر افراد ممکن است از دیدن عکسی در محیط وب لذت ببرند حال این مسئله پیش میاید که آیا می توانند آن عکس ها را برای جلد کتاب، درون کتاب، سایت و یا به هر منظور دیگر مورد استفاده قرار دهند.عکس ها و حق استفاده از ان ها ممکن است تاحدودی مسائل پیچیده ترنسبت به آثار گرافیکی هنری باشند. هنگام طراحی سایت و بهینه سازی سایت عکس ها اهمیت ها اهمیت زیادی دارند.
مسائل حقوقی

عموما همپوشانی از صاحبان حقوقی وجود دارد. بر خلاف هنرهای گرافیک که اغلب توسط یک هنرمند ایجاد می شود، یک عکس اغلب به حقوق عکاس مرتبط می شود و مالکیت عکس ممکن است یک شخص و یا یک سازمان و موسسه باشد. این عکاس است که بطور کلى مالکیت حق کپی عکس را متعلق می شود. تحت قوانین حق کپی، آثار اصلی مبنی بر اصالت آن ها شامل حق کپی می شوند . مهارت و فعالیت عکاسان در طرح موضوع، تنظیم روشنایی، تنظیم دوربین وغیره مبتنی براصالت می باشد.
عکس ها نیز هم اکنون در حوزه آثار هنری عمومی ، “هنر کلاسیک” نامیده می شوند. در حالی که اثر هنری ممکن است در حوزه ی عمومی و به صورت آزاد برای استفاده باشد، ممکن است اسناد جداگانه ای برای حق چاپی برای شخص ثالث و یا تولید اثر هنری برایش وجود داشته باشد.در اینجا از واژه ” ممکن است” استفاده شده است زیرا از نظر مفهوم اصالت باید مورد بحث قرار گیرد، اگر عکس دقیقا نسخه کپی از کار هنری باشد، در اینصورت برای این نسخه کپی طبق اصل اصالت نمی تواند حق مالکیت به آن تعلق گیرد.
لازم به ذکر نیست که اگر نگرانی اساسی در مبحث تحت پوشش حق کپی وجود داشته باشیم، می توانیم مجوز استفاده از این حق را نیز به دست اوریم.. این حقوق معمولادر خصوص مقالات و پژوهش های علمی صورت می گیرد. بدین ترتیب، به منظور استفاده از عکس به هرهدفی، می بایست مجوز آن را از عکاس بدست اورده باشید. هنگامی که شما عکسی در یک مجله یا کتاب را بدست می اورید، می بایست مالک آن را شناسایی کنید زیرا برای پرداخت هزینه مربوط به آن نیازمند آن هستید.
مسائل حقوق شخصی

اگر این عکس متعلق به فردی باشد، شما باید مجوز این فرد را دراستفاده از آن بدست اورید. دادگاه ها در ایالات متحده و برخی دیگر از مراکز قضاوتی “حق تبلیغات” را شناخته شده اند ، که مشتق گرفته از “حق مصونیت اطلاعات شخصی است.” این حقوق به همه افراد زنده و نیز افراد مرده تحت برخی شرایط، تعلق می گیرد.چندین قسمت فرعی برای بررسی این حقوق وجود دارد.
حق مصونیت اطلاعات شخصی

نام شخص و یا شبیه آن نباید برای مقاصد تجاری بدون رضایت فرد استفاده گردد. چه زمانی اهداف تجاری وجود دارد؟ این سخن به این معناست که استفاده از آن برپای منزله تایید یا هر جایی که از عکس برای فروش یک محصول یا خدمت استفاده می شود. اگر شما قصد استفاده از یک عکس برای این گونه اهداف را دارید، شما حتما باید یک مجوز معتبر نوشته شده در این خصوص داشته باشید و پرداخت برای آن نیز صورت گرفته شده باشد..حتی اگر کاربرد شما برای “مقاصد تجاری ” نباشد، شما باز هم می باست اطلاعیه از هر یک از کسانى که عکسشان در تصویر می باشد تهیه کنید.
چهره های عمومی

در موارد بسیار محدود، عکسى از افراد عمومی بدون اجازه از فرد استفاده می شود، در این شرایط باید بسیار با دقت تحلیل گردد. اگر این شخص فردی معروف، سیاستمدار و از این قبیل اشخاص باشد و یا فردی باشد که در خصوص مطلب مورد نظر درگیر باشد (یک خبر برای مثال) در هر دو مورد، استفاده از این عکس مستقیما مربوط به وضعیت عمومی می باشد، و در دادگاه بیان می شود که در این موارد، حق فرد به خود راه نمى دهد و مقصود انتشار اطلاعات به مردم بوده است.
نتیجه گیری

بهترین روش، وصول اجازه کتبی برای استفاده از هر عکس می باشد. همیشه باید این تحلیل صورت گیرد که چه حقوقی وجود دارد و اگر وجود دارد مالک این حقوق چه شخصی می باشد.همه شرایط باید بطور مستقل مورد تحلیل قرار داشته است. در این مقاله از مسائل و بحث های حقوقی استفاده نشده است تنها راهنمایی های سودمند و کافی در اختبیار شما قرار گرفته است.