سرور مجازی


در صورتی که بیشتر مخاطبین شما در ایران قرار دارند و میخواهید سایت شما سریعتر باز شود بهتر است سرور های مجازی داخل کشور را انتخاب نمایید‫. راینت با استفاده از تکنولوژی Xen برای سرور های لینوکس و Hyper-V برای سرور های ویندوز روی تمامی پلن ها پردازنده ، حافظه و فضای هارد را بصورت اختصاصی ارائه میکند‫.‬

تعرفه سرور مجازی

پلن ١ پلن ٢ پلن ٣ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶ پلن ٧ پلن ٨
Shared CPU ١ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ٢ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ۴ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ۶ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ٨ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ١٢ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ١۶ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز) ٢۴ هسته (١.٣٣ گیگاهرتز)
RAM ۵١٢ مگابایت ١ گیگابایت ٢ گیگابایت ٣ گیگابایت ۴ گیگابایت ٨ گیگابایت ١٢ گیگابایت ١۶ گیگابایت
فضا ٣٠ گیگابایت ۵٠ گیگابایت ٧٠ گیگابایت ٩٠ گیگابایت ١٢٠ گیگابایت ١۶٠ گیگابایت ٢٠٠ گیگابایت ٢۵٠ گیگابایت
پهنای باند ١٠٠ گیگابایت ١۵٠ گیگابایت ٢٠٠ گیگابایت ٣٠٠ گیگابایت ۴۵٠ گیگابایت ٧٠٠ گیگابایت ١ ترابایت ١.۵ ترابایت
کنترل پنل . . . . . . . . . . . . . . . .
محل دیتا سنتر فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه
قیمت ٧۵٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
١,٠٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
١,۵٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
٢,٠٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
٢,۵٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
۴,٠٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
۶,٠٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
٨,۵٠٠,٠٠٠
ماهیانه – ریال
موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست