تعرفه پنل های کاربری

تعرفه های سامانه پیام کوتاه راینت به صورت ریالی بوده و بسته به میزان مبلغ پرداختی شما در یکی از پلکان ها قرار خواهید گرفت. لذا هرچه میزان پرداختی شما بیشتر باشد ، هزینه پیامک برای شما کمتر خواهد بود. همچنین هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این شارژ نخواهید داشت و حتی در صورت منقضی شدن پنل شما ، با تمدید آن میتوانید از باقیمانده شارژ خوداستفاده نمایید.

تعرفه پنل های کاربری

نام پکیج پلن ١ پلن ٢ پلن ٣
پاسخگویی هوشمند و منشی پیامکی . . . . . .
برگزاری نظر سنجی . . . . . .
برگزاری مسابقه . . . . . .
تعریف پیامک های پر کاربرد . . . . . .
وب سرویس (API) . . . . . .
اختصاص چند شماره به یک پنل . . . . . .
امکان تعریف تعرفه ثابت . . . . . .
ورود اطلاعات از طریق فایل . . . . . .
ارسال و دریافت پیامک . . . . . .
ارسال پیامک گروهی . . . . . .
دفترچه تلفن . . . . . .
گروه بندی مخاطبین . . . . . .
مشاهده گزارش دقیق ارسال . . . . . .
بانک اطلاعاتی کد پستی دقیق کوچه به کوچه (تهران ، مشهد ) . . . . . .
بانک اطلاعاتی کد پستی کل کشور (کد پستی پنج رقمی) . . . . . .
بانک اطلاعاتی کل کشور به تفکیک شهر . . . . . .
بانک مشاغل . . . . . .
ارسال زماندار . . . . . .
بازگشت خودکار بلک لیست ها . . . . . .
اختصاص پیامک رایگان ۱۰۰ ۳۰۰ ۷۰۰
تخفیف تمدید ۰ %۳۰ %۵۰
هزینه ارسال پیامک فارسی طبق جدول تعرفه پیام کوتاه سامانه طبق جدول تعرفه پیام کوتاه سامانه طبق جدول تعرفه پیام کوتاه سامانه
اختصاص یک خط به صورت رایگان ۱۴ رقمی ۱۴ رقمی ۱۴ رقمی
حق عضویت یکساله ۴۵۰.۰۰۰ ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • بر روی تمامی تعرفه هامالیات ارزش افزوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی افزوده خواهدشد.

 • پیش شماره ۲۰۰۰ شامل ضریب ۱.۳ به خطوط ایرانسل می باشند .

 • قیمت هر پیامک لاتین۲.۵ برابر (دو ونیم برابر) قیمت پیامک فارسی می باشد.

تعرفه پنل های نمایندگی

تعرفه ارسال sms با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل

تعرفه ارسال sms با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۵۰۰۹ پیش شماره ۵۰۰۵ پیش شماره ۵۰۰۲ ۰۲۱ پیش شماره
از ۱تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲۴ ۱۱۹ ۱۲۳ ۱۱۴ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۰۰
از ۵۰۰.۰۰۱ تا ۲۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۹ ۱۱۵ ۱۱۸ ۱۰۹ ۱۰۷ ۱۰۷ ۹۸
از ۲.۵۰۰.۰۰۱ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۱۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۴ ۹۶
از ۵.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۴ ۱۰۹ ۱۱۳ ۱۰۰ ۹۷ ۹۷ ۹۳
از ۱۵.۰۰۰.۰۰۱ تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱۱ ۱۰۷ ۱۱۰ ۹۶ ۹۴ ۹۴ ۹۰
از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۰۸ ۱۰۴ ۱۰۷ ۹۱ ۹۰ ۹۰ ۸۷
از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱ تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۰۶ ۱۰۱ ۱۰۵ ۹۰ ۸۹ ۸۹ ۸۱
از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۹۹ ۹۷ ۱۰۰ ۸۹ ۸۸ ۸۸ ۸۰
از ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۹۸ ۹۶ ۹۹ ۸۸ ۸۷ ۸۷ ۷۸
از ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۹۷ ۹۵ ۹۸ ۸۷ ۸۶ ۸۶ ۷۰

تعرفه پنل های نمایندگی

هزینه ارسال sms با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۵۰۰۹ پیش شماره ۵۰۰۵ پیش شماره ۵۰۰۲ ۰۲۱ پیش شماره
نمایندگی پلن ۱ ۱۱۱ ۱۰۷ ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶
نمایندگی پلن ۲ ۱۰۷ ۱۰۳ ۱۰۷ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۱
نمایندگی پلن ۳ ۱۰۱ ۹۸ ۱۰۲ ۹۰ ۸۹ ۸۹ ۸۷
خرید پلن ۶ میلیونی ۱۰۰ ۹۷ ۱۰۱ ۸۹ ۸۸ ۸۸ ۸۰
خرید پلن ۱۰ میلیونی ۹۸ ۹۶ ۹۹ ۸۸ ۸۷ ۸۷ ۷۸
خرید پلن ۳۰ میلیونی ۹۷ ۹۵ ۹۸ ۸۷ ۸۶ ۸۶ ۷۷
 • ساخت کاربر در تمامی پلن ها نامحدود است.

 • بر روی تمامی تعرفه هامالیات ارزش افزوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی افزوده خواهدشد.

شماره های اختصاصی

تعداد رقم شماره پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۵۰۰۰۹ پیش شماره ۵۰۰۰۲ , ۵۰۰۰۵
سفارشی غیر سفارشی رند غیر رند سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
۱۵ رقمی . . . . . . . . . . . . ۱۵۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ . . . .
۱۴ رقمی ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ . . . . ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۱۳ رقمی ۸۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ . . . . . . . . ۵۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۱۲ رقمی ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ استعلام ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۱ رقمی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ استعلام ۲.۵۰۰.۰۰۰ . . . . ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۱۰ رقمی ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ استعلام ۴.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ استعلام ۹۰۰.۰۰۰
۹ رقمی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ استعلام ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ استعلام ۱.۶۰۰.۰۰۰
۸ رقمی ۷.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰ استعلام ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ استعلام استعلام ۷.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۲۰۰.۰۰۰ استعلام استعلام
۷ رقمی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ استعلام استعلام استعلام استعلام استعلام استعلام استعلام استعلام
۶ رقمی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ استعلام استعلام . . . . استعلام استعلام استعلام استعلام

شماره های اختصاصی

 

شماره های اختصاصی به مدت ۱ سال فعال خواهد بود و بعد از ۱ سال در صورت نیاز تمدید میشود(درحال حاضر فقط بر روی پیش شماره ۲۰۰۰ هزینه تمدید دریافت می گردد)

اشخاص حقوقی

نام شرکت
شماره ثبت شرکت
شماره اقتصادی شرکت
آدرس به همراه کد پستی دقیق ۱۰ رقمی
شماره تماس شرکت و مسئول سامانه

اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
شماره کارت ملی
آدرس به همراه کد پستی دقیق ۱۰ رقمی
شماره تماس ثابت و همراه

 • تمامی قیمت ها به ریال، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت تمام شده می باشد.

 • شماره هایی که توسط شما درخواست میشوند سفارشی و شماره ها یی که بصورت تصادفی ارائه میشوند غیر سفارشی هستند

 • رندی و غیر رندی شماره های ۲۰۰۰ توسط استعلام از اپراتور مشخص میشوند که معمولا به تعدادارقام تکراری بستگی دارد

 • تخفیفات خرید بسته های شماره را میتوانید در جشنواره مشاهده نمایید

خطوط ثابت

از دیگر امکانات سامانه پیام کوتاه راینت ، ارسال پیام کوتاه از طریق خطوط ثابت با پیش شماره ۰۲۱ میباشد. به عنوان مثال ارسال پیامک با شماره ۰۲۱۲۸۳۱.این شماره ها در قالب شماره های ۸ رقمی ، ۵ رقمی و ۴ رقمی ارائه میگردد. نکته ی قالب توجه در این خطوط ، یکسان بودن هزینه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی می باشد.
با این سرویس شما میتوانید بدون هیچ نرم افزار یا سخت افزار جانبی دیگری و از طریق اینترنت، از خط ثابت خود پیام کوتاه ارسال و دریافت نمایید.
همچنین استفاده از این خطوط باعث اشغال شدن تلفن شما نخواهد شد و حتی در صورتی که خط تلفن شما به هر دلیلی قطع شود، شما همچنان میتوانید از پنل و خط خود برای ارسال پیامک استفاده نمایید.

اشخاص حقوقی

نام شرکت
شماره ثبت شرکت
شماره اقتصادی شرکت
آدرس به همراه کد پستی دقیق ۱۰ رقمی
شماره تماس شرکت و مسئول سامانه

اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
شماره کارت ملی
آدرس به همراه کد پستی دقیق ۱۰ رقمی
شماره تماس ثابت و همراه

خطوط ثابت

تعداد ارقام نمونه شماره قیمت
متناظر ۸ رقمی (۹۸۲۱XXXXXXXX) ۰۲۱xxxxxxxx ۸۵۰.۰۰۰
متناظر ۶ رقمی (۹۸۲۱XXXXXXXX) ۰۲۱xxxxxx ۲.۸۰۰.۰۰۰
متناظر ۵ رقمی (۹۸۲۱XXXXX) ۰۲۱xxxxx ۳.۷۲۰.۰۰۰
متناظر ۴ رقمی (۹۸۲۱XXXX) ۰۲۱xxxx ۴.۴۵۰.۰۰۰
متناظر ۳ رقمی (۹۸۲۱XXXX) ۰۲۱xxx ۷.۳۵۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۲ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XX) ۰۲۱xxxx ۵۴.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۱.۸۵۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۳ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXX) ۰۲۱xxxx ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۶۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۴ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXX) ۰۲۱xxxx ۴.۱۰۰.۰۰۰ تا ۵.۵۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۵ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXX) ۰۲۱xxxx ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۷۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۶ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXX) ۰۲۱xxxx ۲.۲۵۰.۰۰۰ تا ۲.۸۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۷ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۹۰۰.۰۰۰ تا ۲.۱۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۸ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۵۵۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۹ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۴۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۱۰ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۱۸۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۷ رقمی (متناظر شهرستان) (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۴۰۰.۰۰۰
غیر متناظر ۸ رقمی کرج (۹۸۲۶XXXXXXXX) ۹۸۲۶XXXXXXXX ۱.۴۰۰.۰۰۰
غیر متناظر ۵ رقمی کرج (۹۸۲۶XXXXX) ۹۸۲۶XXXXX ۱.۴۰۰.۰۰۰
 • برای شماره ی متناظر حتماباید قبض تلفن ومشخصات مالک آن ارائه شودولی برای شماره های غیرمتناظر نیازی به قبض تلفن نیست

 • تخفیفات خرید بسته های شماره را میتوانید در جشنواره مشاهده نمایید

 • بر روی تمامی تعرفه هامالیات ارزش افزوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی افزوده خواهدشد.

خطوط ثابت

تعداد ارقام نمونه شماره قیمت
متناظر ۸ رقمی (۹۸۲۱XXXXXXXX) ۰۲۱xxxxxxxx ۸۵۰.۰۰۰
متناظر ۶ رقمی (۹۸۲۱XXXXXXXX) ۰۲۱xxxxxx ۲.۸۰۰.۰۰۰
متناظر ۵ رقمی (۹۸۲۱XXXXX) ۰۲۱xxxxx ۳.۷۲۰.۰۰۰
متناظر ۴ رقمی (۹۸۲۱XXXX) ۰۲۱xxxx ۴.۴۵۰.۰۰۰
متناظر ۳ رقمی (۹۸۲۱XXXX) ۰۲۱xxx ۷.۳۵۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۲ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XX) ۰۲۱xxxx ۵۴.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۱.۸۵۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۳ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXX) ۰۲۱xxxx ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۶۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۴ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXX) ۰۲۱xxxx ۴.۱۰۰.۰۰۰ تا ۵.۵۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۵ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXX) ۰۲۱xxxx ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۷۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۶ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXX) ۰۲۱xxxx ۲.۲۵۰.۰۰۰ تا ۲.۸۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۷ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۹۰۰.۰۰۰ تا ۲.۱۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۸ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۵۵۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۹ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۴۰۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۱۰ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۱۸۰.۰۰۰
غیرمتناظر ۷ رقمی (متناظر شهرستان) (۹۸۲۱۰۰۰XXXXXXXX) ۰۲۱xxxx ۱.۴۰۰.۰۰۰
غیر متناظر ۸ رقمی کرج (۹۸۲۶XXXXXXXX) ۹۸۲۶XXXXXXXX ۱.۴۰۰.۰۰۰
غیر متناظر ۵ رقمی کرج (۹۸۲۶XXXXX) ۹۸۲۶XXXXX ۱.۴۰۰.۰۰۰
 • برای شماره ی متناظر حتماباید قبض تلفن ومشخصات مالک آن ارائه شودولی برای شماره های غیرمتناظر نیازی به قبض تلفن نیست

 • تخفیفات خرید بسته های شماره را می توانید در جشنواره مشاهده نمایید.

تعرفه ارسال sms با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل

تعرفه ارسال sms با توجه به میزان مبلغ شارژ پنل همراه اول ایرانسل
از ۱ تا ۵۰۰.۰۰۰ ۱۰۰ ۸۴
از ۵۰۰.۰۰۱ تا ۲.۵۰۰.۰۰ ۹۸ ۸۰
از ۲.۵۰۰.۰۰۱ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶ ۷۶
از ۵.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۳ ۷۳
از ۱۵.۰۰۰.۰۰۱ تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰ ۶۹
از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۷ ۶۵
از ۵۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۱ ۶۴
از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰ ۶۳
از ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸ ۶۲
از ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۷ ۶۱
نمایندگی ۱ ۹۶ ۷۵
نمایندگی ۲ ۸۶ ۷۱
نمایندگی ۳ ۸۲ ۶۶
شارژ ۶ میلیون تومانی (نمایندگی ویژه) ۸۰ ۶۳
شارژ ۱۰ میلیون تومانی (نمایندگی ویژه) ۷۸ ۶۲
شارژ ۳۰ میلیون تومانی (نمایندگی ویژه) ۷۷ ۶۱
 • بر روی تمامی تعرفه هامالیات ارزش افزوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی افزوده خواهدشد.