سرویس نمایندگی

سرویس های نمایندگی پیام کوتاه راینت گامی نو برای درزمینۀ تجارت پیام کوتاه می باشد. شما می توانید با هر بودجه ای تجارت خودرا آغاز کنید. هزینه ارسال هر پیامک در این سرویس ها به صورت ثابت از ۷۹ ریال تا ۸۹ ریال بسته به پلان نمایندگی محاسبه می گردد. فعال سازی هر شماره شامل ۳۰ درصد تخفیف بوده و محدودیتی در ایجاد کاربر در سیستم وجود ندارد و برای فعال سازی هر کاربر هزینه ای دریافت نمی گردد…

سرویس نمایندگی

نام پلان درصد تخفیف شماره تخفیف ماژول شماره رایگان امکان ارائه پلن نمایندگی oversell قیمت
پلان ۱ نمایندگی ۱۰ % از جدول شماره ها ۴۰% ۱ عدد . . . . ۱,۰۰۰,۰۰۰
پلان ۲ نمایندگی ۲۰ % از جدول شماره ها ۷۰% ۲ عدد . . . . ۲,۰۰۰,۰۰۰
پلان ۳ نمایندگی ۳۰ % از جدول شماره ها ۱۰۰% ۳ عدد . . . . ۳,۵۰۰,۰۰۰
شارژ ۶ میلیون تومانی (نمایندگی ویژه) ۳۰ % از جدول شماره ها ۱۰۰% ۴ عدد . . . . رایگان
شارژ ۱۰ میلیون تومانی (نمایندگی ویژه) ۳۵ % از جدول شماره ها ۱۰۰% ۵ عدد . . . . رایگان
شارژ ۳۰ میلیون تومانی (نمایندگی ویژه) ۴۰ % از جدول شماره ها ۱۰۰% ۶ عدد . . . . رایگان
  • با افزایش اعتبار پنل نمایندگی ۳ بصورت یکجا به میزان ۶، ۱۰ و ۳۰ میلیون تومان، امکان برخورداری از تعرفه پایین تر و تخفیفات بیشتر را برای خود فراهم نمایید.

  • دقت داشته باشید نمایندگی سامانه پیام کوتاه راینت به این صورت است که نمایندگان بسته به پلان انتخابی از میزان تخفیف ثابتی استفاده میکنند. به عنوان مثال نماینده ای که از پلان شماره ۳ استفاده میکند برای فعال سازی شماره ها ، ۳۰ % تخفیف طبق جدول شماره ها و خواهد گرفت.

  • در کلیه سرویس های نمایندگی پیام کوتاه راینت امکان Oversell وجود دارد. بدین صورت که نماینده میتواند بیش از میزان شارژ واقعی خود، کاربر خود را شارژ نماید و زمانی از اعتبار نماینده کاسته میشود که کاربر وی شروع به ارسال پیام کوتاه کند.به عنوان مثال اگر نماینده ۱ میلیون تومان شارژ داشته باشد میتواند کاربر خود را ۲ میلیون تومان شارژ کند.