پلن ١ پلن ٢ پلن ٣ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
نرم افزار مدیریت محتوا cms cms
shop
cms
shop
ماژول اختصاصی
word press word press
ووکامرس
word press
ماژول اختصاصی
ووکامرس
هاست رایگان ٢۵٠ MB ۵٠٠MB ١٠٠٠ MB ۵۰MB ۲۵۰MB ۵۰۰MB
دامنه رایگان . . . . . . . . . . . .
بسته پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته رایگان . . . . . . . . . . . .
سئو رایگان . . . . . . . . . . . .
تولید محتوا (ورود اطلاعات ) . . . . . . . . . . . .
آموزشی . . . . . . . . . . . .
فروشگاه PHP . . . . . . . . . . . .
مدیریت اخبار . . . . . . . . . . . .
سیستم ضد هک . . . . . . . . . . . .
بک آپ ماهانه ماهانه هفتگی سه ماه یک بار ماهانه هفتگی
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۲۰,۰۰٠,٠٠٠
ریال
۵۰,۰۰٠,٠٠٠
ریال
۸,۰۰٠,٠٠
ریال
۱,۵۰,۰۰٠,٠٠٠
ریال
۳۰,۰٠٠,٠٠٠
ریال
ماهانه – ریال
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش